SOFAM Prijs Beste Solotentoonstelling op Art on Paper 2018


Vera Molnár en Lisa Wilkens winnen SOFAM Prijs

 

De uitslag van de SOFAM Prijs voor Beste Solo Tentoonstelling op Art on Paper 2018 werd na intensief beraad door de jury op 6 September bekendgemaakt. Aan de jury werd gevraagd om aandacht te hebben voor de, in hun ogen, meest succesvolle tentoonstelling(en) op de beurs, met bijzondere aandacht voor de kracht van de creatieve praktijk van de kunstenaar. 


Uit het indrukwekkende aantal van 44 solotentoonstellingen koos de jury er uitzonderlijk voor om de prijs aan 2 kunstenaars toe te kennen. 


De bekroonde kunstenaars van de SOFAM Prijs dit jaar zijn: 
Vera Molnár bij Dam Gallery, Berlijn en Lisa Wilkens bij CAPS, Kortenberg.
Mountains
CAPS_Lisa Wilkens, Special spectacles.detail1, chinese ink on paper, 2017, 43x61cm
Mountains
DAM Gallery_Vera Molnar, Hypertransformation, plotter drawing, ink on paper, 1974, ca. 30 x 30 cm, unique

De jury en SOFAM zijn bijzonder verheugd om op deze manier de prijs aan twee kunstenaars uit verschillende generaties toe te kennen. Het prijsgeld van 2000 euro wordt gelijk verdeeld onder de kunstenaars, en het gratis SOFAM lidmaatschap wordt aan de in België wonende kunstenares aangeboden.

Het werk van beide kunstenaressen lijkt op het eerste zicht erg verschillend, maar de praktijken hebben in de onderwerpen die zij aansnijden sterke verbintenissen. De keuze van de jury blijkt een slimme distillatie te zijn van grote thema’s die sterk aanwezig waren op de Brusselse tekenbeurs: kwesties rond vermenigvuldiging, de aan-of afwezigheid van de menselijke toets, de mechanisering, gepaard met een uitgekiende nauwkeurigheid in creatieve werkprocessen verschenen dit jaar veelvuldig op Art on Paper, in een diversiteit van vormen.

Vera Molnár (1924, geboren in Budapest, Hongarije; woont en werkt in Parijs, Frankrijk) is een pionier in het veld van de digitale kunst. Haar werken ademen desalniettemin een luchtigheid en een overwogen artistieke sensibiliteit uit. Al in 1968 begon Molnár subtiele lijntekeningen te maken met behulp van computers en plotters. Haar praktijk zet zich voort tot de dag van vandaag.

Lisa Wilkens (1978, geboren in Berlijn, Duitsland; woont en werkt in Gent, België) maakt inkttekeningen, met de hand, van intiem formaat. Haar minutieuze, figuratieve werken beelden afbeeldingen uit die afkomstig zijn uit handleidingen van de jaren ‘50. De afgebeelde handen voeren allerlei handelingen uit, waarmee men destijds geloofde dat men niet alleen de productiviteit, maar ook het geluksgevoel van degenen die ze uitvoerden, konden verhogen.

 

SOFAM JURY 2018

SOFAM onderstreept via artistieke acties het belang de erkenning van buitengewone artistieke prestaties. Het uitreiken van prijzen door een onafhankelijke jury bekroont niet alleen de winnaar, maar vestigt ook de aandacht op een gehele discipline. De zichtbaarheid van alle deelnemende kunstenaars wordt verhoogd, en het stimuleert het artistieke debat. Prijsgeld kan op eender welk moment in een carrière van een kunstenaar een belangrijke impuls geven voor het realiseren van nieuwe projecten.

Vanuit de wens om creatieve processen steeds centraal te stellen, nodigt SOFAM elk jaar een evenwichtig panel uit van professionelen uit de kunstwereld, om vanuit hun gecombineerde expertise en ervaring tot een overwogen keuze te komen.

 

SOFAM dankt de juryleden van dit jaar voor hun bijzonder professionele inzet:

Arpaïs Du Bois (B), kunstenares

Jérôme André (B), curator, MAC’s, Grand Hornu

Gwendolyn Grolig (B), Circle Fine Art insurance, verzamelaarster

Nav Haq (UK), senior curator, MUHKA

Nicolás Lamas (PE), kunstenaar, winnaar SOFAM Prijs 2017

Hana Miletić, (HR), kunstenares

OVER SOFAM

SOFAM is een coöperatieve vennootschap, beheerd door kunstenaars, dat gespecialiseerd is in het beheer van auteursrechten voor visuele kunstenaars in België. De eerlijke verloning voor het creatieve werk van kunstenaars staat in alles wat SOFAM doet centraal. SOFAM int en verdeelt collectieve rechten – reprografie, privé kopie, kabel en leenrechten – en betaalt deze aan leden waarvan het werk in publicaties of in de media verschijnt. Leden kunnen ook SOFAM vragen om hun licenties te beheren. Wanneer het werk van een kunstenaar in waarde stijgt, bijvoorbeeld door doorverkoop in een galerie of op een veiling, zorgt SOFAM ervoor dat het lid of zijn/haar nabestaanden enige volgrechten ontvangen waar zij recht op hebben. Personen die het werk van een kunstenaar-lid wensen te hergebruiken, zijn ook welkom om contact op te nemen over toestemmingen en licenties.

SOFAM werkt op menselijk formaat, en biedt (juridische) informatie aan leden en professioneel relevante workshops. SOFAM heeft ook een bescheiden artistiek programma waarmee het, en dus ook alle leden collectief, via prijzen en beurzen de kunstensector in België ondersteunt.

 

Voor meer informatie: info@sofam.be; tel: 02 726 98 00; www.sofam.be