EEN KUNSTBEURS GEWIJD AAN HEDENDAAGSE TEKENKUNST

De tekenkunst eist al enkele decennia haar bestaansrecht als autonome kunstvorm op. Niet langer een stiefmoederlijk behandeld randverschijnsel, maar een kunstvorm die trots op eigen benen staat. De paradox is dat die lange strijd voor een plek als volwaardig en authentiek medium de tekenkunst tegelijk allesomvattender en onvatbaarder heeft gemaakt. De tekenkunst is de beperkingen van het blad ontstegen. Soms rukt ze zich los, vaak hervindt ze met plezier het papier, dikwijls grijpt ze naar tools, technieken en procedés uit andere kunstvormen om basisconcepten als lijn, gebaar, schets, expressie, projectie, geschrift ... op een andere of identieke manier te benaderen, en finaal haar eigen definitie in vraag te stellen.

Art on Paper streeft er al van in den beginne naar om die inventieve en actuele diversiteit van de hedendaagse tekenkunst een podium te geven. Met een reeks solotentoonstellingen wil de stichting deze veelzijdigheid laten zien aan een al even divers publiek van amateurs en professionals. Dat is HET basisprincipe van het kunstproject, dat zichzelf elk jaar opnieuw en vanuit een vaste overtuiging, heruitvindt: een stand, een galerie, een kunstenaar (m/v). Vier dagen lang zullen 50 Belgische en internationale galerieën in hartje Brussel de zalen van BOZAR innemen met 50 SOLOTENTOONSTELLINGEN van gevestigde en opkomende artiesten. Het puikje van de hedendaagse tekenkunst, kortom. Voortbouwend op het succes van de laatste edities en opnieuw in samenwerking met BOZAR, installeert Art on Paper zich dit jaar opnieuw in het prestigieuze "Circuit de Ravenstein”. De tentoonstelling werkt ook in de breedte, met nieuwe randprojecten die de allerlaatste creatieve en experimentele evoluties in kaart brengen.

Art on Paper wil naast de gevestigde waarden immers ook opkomende galeries promoten en jonge artiesten en professionals uit de sector ondersteunen. Geen loze woorden, dankzij de jaarlijkse toekenning van de EECKMAN ART PRIZE, die de winnaar bekroont met een productiebeurs en een stekje op de tentoonstelling. Tot slot pakt de tentoonstelling ook uit met een aantal SIDE PROJECTS (lezingen, podcasts, installaties, videoprojecten).

Meer dan ooit brengt Art on Paper een onverschrokken ode aan een medium dat altijd buiten de lijnen durft ... tekenen.

Oprichter: Michel Culot
Artistiek directeur: Bas Hendrikx
Fair Director: Gilles Parmentier
Fair Coordinator: Agnès Raux
Fair Assistant: Laia Lozano

SELECTIECOMITE EXPOSANTEN 2019

Denis De Rudder / Hoofdverantwoordelijk studierichting tekenkunst - La Cambre (Brussel)
Florence en Daniel Guerlain / Kunstverzamelaars (Parijs)
Kate Macfarlane / Co-directrice - Drawing Room (London)
Sophie Lauwers / Head of exhibitions - BOZAR (Brussel)
Reyn van der Lugt / Kunstverzamelaar (Rotterdam)