SOFAM Prijs Beste Solo Tentoonstelling op Art on Paper

SOFAM, de beheersmaatschappij van auteursrechten voor visuele kunstenaars in België en Art on Paper zijn verheugd om de SOFAM Prijs Beste Solo Tentoonstelling op Art on Paper 2019 voor te stellen. De laureaat wint 2000 euro en een SOFAM-lidmaatschap en zal op donderdag 24 oktober 2019 om 19u in de Bertouille Rotonde van BOZAR aangekondigd worden. Wij danken alvast onze deskundige jury die de taak hebben aanvaard om een laureaat aan te duiden:

SOFAM, de leden van de jury en Art on Paper feliciteren VINCENT GEYSKENS en de galerie LA SIMONIE voor het winnen van de SOFAM Prijs voor Beste Solotentoonstelling op Art on Paper 2019.

Charif Benhelima, kunstenaar
Martin Germann, onafhankelijk curator
Karel Hooft, verzamelaar, ondervoorzitter Vrienden van het SMAK
Filiep Libeert, verzamelaar
Lilou Vidal, onafhankelijk curator
Lisa Wilkens, kunstenaar, laureaat met Vera Molnár SOFAM Prijs 2018

Mountains
Lisa Wilkens, MEHR ERNEUERUNG, 2018
Mountains
© Aleksandra Chaushova CALIPERS, 2019

 

Solo presentaties

De solopresentaties tijdens de beurs sporen de bezoekers aan tot zeer gericht kijken. Art on Paper biedt hiermee aan kunstenaarspraktijken de kans om zicht op een coherente en kwalitatief hoogstaande wijze te presenteren. Werken op papier kan een meer lichtvoetige démarche betekenen, maar de voorbije edities toonden overtuigend aan dat dit medium noch de impact, noch de reikwijdte van artistieke innovatie inperkt. De SOFAM Prijs wenst deze kwaliteiten te erkennen en uit te dragen.

Tentoonstelling

Dit jaar stelt SOFAM tijdens de beurs recent werk tentoon van SOFAM prijs winnaars van de vorige edities. Bezoekers die er vanaf het begin bij waren kunnen ontdekken hoe deze kunstenaars zich sinds de prijs hebben ontwikkeld. Nieuwe bezoekers kunnen ervaren hoe de werken van vier verschillende kunstenaars met elkaar in dialoog gaan en hoe zij omgaan met de protagonist van deze beurs: tekenen.

De tentoonstelling presenteert werk van:

Aleksandra Chaushova (laureaat 2016)
Nicolás Lamas (laureaat 2017)
Vera Molnár (laureaat 2018)
Lisa Wilkens (laureaat 2018)

SOFAM is een coöperatieve vennootschap zonder winstoogmerk, beheerd door kunstenaars. Zij beheert en verdedigt auteursrechten van visuele kunstenaars in België. Naast haar hoofdtaken, het innen en verdelen van collectieve rechten, volgrechten, juridische ondersteuning, licenties, e.a., steunt zij via de artistieke actie en partnerschappen op bescheiden wijze de creatieve sector, door middel van prijzen, beurzen, en sporadische tentoonstellingen.

SOFAM