• Vorige
  • Volgende

Joost Declercq en Charlotte Crevits, een gedeelde visie op tekenkunst

Joost Declercq en Charlotte Crevits voegen zich bij het Art on Paper team als artistiek directeurs voor de volgende drie edities van de beurs. Zij deelden hun visie voor Art on Paper met ons in een gezamenlijk interview.

Joost heeft zijn hele carrière in de culturele sector doorgebracht. In 1986 richtte hij in Gent de galerie 'Joost Declercq' op, waar hij een generatie post-conceptuele kunstenaars (Jan Vercruysse, Jean-Marc Bustamante, Gerhard Merz...) en jonge kunstenaars (Berlinde De Bruyckere...) presenteert. Van 1992 tot 2004 werkte hij voor private en publieke stichtingen, zoals de Hans Hartung en Anna-Eva Bergman Stichting in Antibes en de Koning Boudewijnstichting, en aan projecten in heel Vlaanderen. Van 2004 tot 2020 was hij directeur van het Dhondt-Dhaenens Museum (MDD) in Sint-Martens-Latem. Vandaag de dag werkt hij als cultureel adviseur voor verschillende private stichtingen.
Charlotte studeerde kunstgeschiedenis in Gent en is sindsdien werkzaam als zelfstandig curator. Ze werkte eerst als freelance curator voor instellingen als het Camden Arts Centre en de Chisenhale Gallery in Londen en het S.M.A.K. in Gent, alvorens de laatste vier jaar met Joost te werken als curator voor het MDD. Naast haar rol als artistiek directrice van Art on Paper is Charlotte sinds januari 2021 curator van Cc Strombeek.

Wat is volgens jullie de specificiteit van Art on Paper?

Charlotte Crevits – Art on Paper is een kunstbeurs die zich toelegt op een niche – dit is vrij uniek binnen de wereld van de kunstbeurzen. Deze focus op slechts één specifiek medium, tekenkunst, laat toe in te zoomen en zich te richten op de kwaliteit en pluraliteit ervan. Ook de kleinschaligheid is een troef, er zijn 40 deelnemende galeries, wat zo’n verdieping toelaat.

Tekenkunst heeft niet enkel een lange geschiedenis, voor veel kunstenaars neemt het ook een bijzondere plaats in binnen hun artistieke praktijk. Het tekenen is vaak een eerste, directe vertaling van bepaalde emoties, ideeën of gedachtegangen die zich dan verder ontwikkelen in het oeuvre. In die zin is tekenkunst een heel persoonlijk middel.

Joost Declercq – Los van de basisvorm naar een ander medium, kan het tekenen natuurlijk ook heel onafhankelijk functioneren. Wat ook bijzonder is aan Art on Paper is de locatie. Het feit dat een beurs plaatsvindt in een culturele instelling met een grote traditie, BOZAR, is merkwaardig gezien beurzen meestal op een commerciële locatie georganiseerd worden. In BOZAR zit je daarentegen in het hart van één van de belangrijkste culturele centra van België.

Wat zijn de voornaamste uitdagingen voor de 2021-editie van de beurs?

JD – Ervoor zorgen dat de beurs er in volle glorie staat en op een zo’n veilig mogelijke manier het publiek kan bereiken. Na een bijzonder moeilijk jaar ten gevolge van Covid-19, zal deze correcte organisatie één van de grootste uitdagingen zijn. Art on Paper wil in 2021 op z’n minst dezelfde kwaliteit en zo niet nog een betere kwaliteit brengen.

CC Inderdaad. Het bevestigen en verder versterken van de kwaliteit en meerwaarde van Art on Paper ligt volgend jaar centraal. We willen in 2021 de unieke identiteit van deze beurs uitspelen en de zichtbaarheid, reikwijdte en draagvlak in België verbreden.

JD – Het terug fysiek beleven van kunst zal sowieso een uitdaging zijn. Iets dat we allemaal gemist hebben.

CC – Het mooie is wellicht dat tekenkunst als vanzelf uitnodigt tot een intieme beleving en een-op- een ervaring. De essentie zit immers in de details, zoals de lijnvoering, de korrel van het papier, de hardheid van het potlood, schaduw en- dieptewerking. In die zin, staat de beurs lijnrecht tegenover de snelle consumptie en blits-ervaringen van een standaard kunstbeurs.

Hoe willen jullie Art on Paper in de drie komende jaren positioneren? Welke richting wilt u de beurs geven?

CC – Art on Paper wilt meer zijn dan een kunstbeurs. Het functioneert eerder als een genereus platform, een katalysator die tekenkunst onder de aandacht brengt en haar op een juiste manier laat valideren en bekijken door de verschillende spelers binnen het kunstenveld. Van tekenkunst een vanzelfsprekendheid maken is eigenlijk een missie op zich.

JD De belangrijkste taak is inderdaad om tekenkunst uit haar ondergeschikte positie te halen. Binnen de tekenkunst zijn er meesterwerken die op z’n minst even belangrijk zijn dan meesterwerken in andere media. Ook als ervaringsobject zijn tekeningen zeker even precieus. Het zou fantastisch zijn dat er in een paar jaar geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de media, dat we niet meer spreken over tekenkunst als een soort ‘kleine broertje van.’

We willen belangrijke galerijen overtuigen om op een permanente manier aanwezig te zijn op de beurs en een sterke synergie tussen de openbare, culturele instellingen zoals BOZAR en de privé-instanties opbouwen. Er moet een grotere samenwerking zijn tussen collectioneurs, veilinghuizen, musea, curatoren, kunstacademies enz. om dat medium echt scherp te stellen.

CC – Om het draagvlak te verbreden, zal ook voor elke nieuwe editie een kunstenaar worden uitgenodigd, die optreedt als een ambassadeur van de beurs. In de loop van de komende drie jaar, willen we bovendien ook de presentatie zelf gaan verbreden. We zullen streven naar een gelijkwaardige presentatie van tekenkunst uit westerste en niet-westerse culturen, ook dit onderscheid willen we liefst wegwerken en als een evidentie zien.

Jullie benadrukken het actuele en historisch belang van tekenkunst, hoe kunnen Art on Paper, BOZAR en hun partners samenwerken om de focus op dit medium te vergroten?

JD – Om het brede spectrum van tekenkunst te tonen, stappen we af van de zuivere monografische presentaties en leggen we ook een klemtoon op het historisch karakter van tekenkunst. Als tweede, kijken we uit om een veiling voor tekenkunst te introduceren. Als derde, bekijken we een aansluitende gecureerde tentoonstelling in BOZAR te organiseren. Enerzijds willen we via een veiling het economische belang van tekeningen accentueren, anderzijds het intellectuele, kunsthistorische belang door een gecureerde tentoonstelling.

CC – Tekenkunst in tentoonstellingen en collectiepresentaties vormen vandaag in instituties meestal nog eerder de uitzondering dan de regel. De editie van 2021 valt samen met een tentoonstelling in BOZAR over de tekenpraktijk van het Engelse icoon David Hockney. Een fantastische aftrap die enkel doet dromen naar meer dergelijke tentoonstellingen in de toekomst.

Art on Paper initieerde in 2019 de Brussels Drawing Week, wat is jullie visie voor de toekomstige edities van dit evenement dat de pluraliteit en diversiteit van tekenkunst viert?

JD – We zijn heel gelukkig met zo’n soort evenement die het enthousiasme, de dynamiek en sociale inbedding enkel nog kan vergroten. Dit off-site gebeuren betrekt immers diverse kunstenaars, kunstinstellingen, stichtingen en kunstscholen over de hele stad. Dit format zal dus zeker worden voortgezet en verder uitgebreid worden met nieuwe partners. Het zou geweldig zijn mochten instellingen in Brussel in hun jaarprogramma bewust rekening houden met de Brussels Drawing Week als een terugkerend evenement.

ccrevits
JDeclercq
previous
next

Tentoonstelling 'Philippe Vandenberg – Molenbeek' in BOZAR

BOZAR stelt werken op papier voor van de Belgische kunstenaar Philippe Vandenberg in de tentoonstelling 'Molenbeek' die nog tot 24 januari 2021 loopt. 

Dit is de eerste solotentoonstelling in België van Philippe Vandenberg (1952 - 2009).
Het geeft een overzicht van de laatste jaren van zijn leven in zijn atelier in Molenbeek. Zijn tekeningen zijn observaties van de stad waarin hij leeft dat hij als 'burlesk' beleefd: ''een denkbeeldige plek waar persoonlijke en collectieve trauma's zich vermengen met de problemen van grote steden en wereldconflicten''.

Meer informatie over de bezoeken: bozar.be
En over de kunstenaar: philippevandenberg.be
Bezoek de virtuele tentoonstelling:  bozar.be/magazine

©EstatePhilippeVandenberg
©EstatePhilippeVandenberg
©EstatePhilippeVandenberg
©EstatePhilippeVandenberg
previous
next

Een blik op Art on Paper 2019

De 2019 editie van Art on Paper nam plaats van vrijdag 25 t/m zondag 27 oktober in BOZAR, Brussel.

Explosantelijst 2019: galerijen
Laureaten van de Eeckman Art Prize en SOFAM Prize: prijs
Fotos: foto galerij
Brussels Drawing Week 2019: drawingweek.brussels

https://www.artonpaper.be/sites/default/files/video-thumbnails/2021-01/AOP%2019%20Aftermovie_0.mp4
previous
next